Bixoko komunikazio agentziak  eduki desberdinendako proiektuak proposatzen ahal dauzkizue : grafismoa, webguneak, sare sozialak, argazkigintza, bideogintza… Iparraldeko inprimaketa tailer bat da ere, zuen euskarrien ekoizteko gai, kopuru ttipi ala haundietan.

ins . fb . in . be

Inprimaketa zaluko tailer numerikoak

Gure tailerreko gaitasuneri esker, ainitz zerbitzu proposatzen ahal dauzkizuegu : formatu haundikoak, txosnak, offset numerikoa edota erreprografia.

Komunikazio agentzia

gogoeta ~ sorkuntza ~ inprimaketa
Grafista eta web-garatzaile lantaldeak kreatibitatea ekarriko dauzue, proiektu ahal bezain zintzo eta egokia sortzeko

Scroll up